Boekingsvoorwaarden

Friesland Holland Travel Service BV te Wolvega, aangesloten bij het reisgarantiefonds SGR, is de reisorganisatie die de arrangementen op deze website heeft samengesteld. Zij is een afgeleide van het bureau voor toerisme Friesland Holland.

Arrangementsprijs
De vermelde arrangementsprijzen zijn prijzen per persoon op basis van een verblijf van twee personen op een kamer. Deze op bezetting door twee personen gebaseerde prijsberekening is gangbaar in de hotel- en reiswereld. Alle kamers zijn tegenwoordig tweepersoonskamers. De toeslag voor één persoon op een kamer bedraagt 50% over de arrangementsprijs. De toeslag wordt niet berekend over extra’s als fiets- of boothuur.

Reservering
Een telefonische reservering wordt door Friesland Holland Travel Service BV behandeld als een schriftelijke reservering. Het kan zijn dat Friesland Holland Travel Service BV een schriftelijke opdracht tot boeking verlangt. Zie ook bij ‘annuleringskosten’. Mondelinge afspraken m.b.t. de reservering binden Friesland Holland Travel Service BV pas na schriftelijke bevestiging door Friesland Holland Travel Service BV.

Betaling
15% van het boekingsbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan; het restantbedrag (85% van het boekingsbedrag) dient uiterlijk zes weken vóór de door Friesland Holland Travel Service BV op de factuur bevestigde aankomstdatum te zijn overgemaakt. Bij creditcardbetalingen wordt het totaalbedrag met 5 procent vermeerderd i.v.m. de betalingskosten die in rekening worden gebracht door de creditcardmaatschappij.

Verkiest u een andere aanvangsdatum nadat u een boeking heeft gemaakt, dan brengen wij € 75,00 in rekening per boeking als gedeeltelijke vergoeding van de reeds gemaakte reserverings- en administratiekosten. Dit bedrag (bijdrage in de reeds gemaakte kosten) is alleen van toepassing wanneer tussen de oorspronkelijke (eerst opgegeven) aanvangsdatum en het moment van de wijzigingsaanvraag meer dan zes weken ligt. Indien de aanvangsdatum binnen 6 weken tussen de oorspronkelijke (eerst opgegeven) aanvangsdatum en het moment van de wijzigingsaanvraag ligt, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Last minute
Het totaalbedrag (de reissom) dient uiterlijk één dag voor de aanvangsdatum te zijn overgemaakt en bij nóg latere boekingen dan een dag van tevoren in ieder geval één uur vóór aanvang van de reis. Door aanbetaling op of betaling van het op de factuur vermelde totaalbedrag verklaart de reisboeker zich akkoord met de gegevens zoals vermeld op de factuur en gasteninformatie (bijlage van de factuur) en tevens met de hier genoemde voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Friesland Holland Travel Service BV is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan haar cliënten, door welke oorzaak dan ook. Evenmin is Friesland Holland Travel Service BV aansprakelijk voor de gevolgen van regeringsmaatregelen, nationale rouw, brand, oorlog, terreur, oproer, gijzeling, rellen, storm, staking, molest, wateroverlast, wegblokkades, verlies, diefstal, beschadigingen van eigendommen als koffers en meereizende apparatuur, geld inbegrepen.

Doorgaan van de reis en/of wijziging
a) Indien Friesland Holland Travel Service BV door overmacht (bijv. regeringsmaatregelen, nationale rouw, brand, oorlog, terreur, oproer, gijzeling, rellen, storm, staking, molest, wateroverlast, wegblokkades) niet in staat is een reservering te honoreren, verplicht zij zich tot onmiddellijke terugbetaling van de betaalde reissommen en zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn.
b) Indien wijziging van logeeradres en/of aankomst- c.q. vertrekdata van de kant van Friesland Holland Travel Service BV noodzakelijk is, verplicht Friesland Holland Travel Service BV zich tot kennisgeving aan de betreffende cliënten. Indien geen gelijkwaardig alternatief voorhanden is of, indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt, verplicht Friesland Holland Travel Service BV zich tot teruggave van de betaalde reissommen.
c) Cliënten hebben geen recht op (onkosten)vergoedingen.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringen kunnen uitsluitend per aangetekend schrijven of e-mail aan Friesland Holland Travel Service BV worden opgegeven.

Annuleringskosten
a) Annuleringen binnen 1 dag na boekingsdatum waarbij de aankomstdatum binnen 2 weken na het moment van boeken valt: € 150,00 per boeking als vergoeding van de reeds gemaakte reserverings-, administratie- en verzendkosten en kosten van de samenstelling van de reisinformatiemap.
b) Annulering tussen 1 dag na boekingsdatum en 6 weken vóór de door Friesland Holland Travel Service BV op de factuur bevestigde aankomstdatum: 15% van het boekingsbedrag.
c) Annulering tussen 6 en 2 weken vóór de door Friesland Holland Travel Service BV op de factuur bevestigde aankomstdatum: 50% van het boekingsbedrag.
d) Annulering binnen 2 weken vóór de door Friesland Holland Travel Service BV op de factuur bevestigde aankomstdatum: 75% van het boekingsbedrag.
e) Annulering binnen 5 dagen vóór de door Friesland Holland Travel Service BV op de factuur bevestigde aankomstdatum: 90% van het boekingsbedrag.
f) Annulering op en na de door Friesland Holland Travel Service BV op de factuur bevestigde aankomstdatum: het gehele boekingsbedrag.