Disclaimer

Disclaimer (beperking aansprakelijkheid)
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties, zoals op deze website, de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.

Friesland Holland Travel Service BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op onze website(s) of in onze uitgaven of publicaties in de media. Zij kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de juistheid daarvan.

Friesland Holland Travel Service BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op haar website(s). Friesland Holland Travel Service BV behoudt het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Friesland Holland Travel Service BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze wordt geïnterpreteerd.

Friesland Holland Travel Service BV kan geen garantie geven ten aanzien van de veiligheid van haar website(s), noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van haar site(s).

Deze website bevat links naar andere websites die niet door Friesland Holland Travel Service BV worden beheerd. Omdat zij daar geen zeggenschap over heeft, draagt zij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze disclaimer en de privacyverklaring van Friesland Holland Travel Service BV hebben dan ook geen betrekking op de websites van derden en beperken zich uitsluitend tot de eigen website(s) van Friesland Holland Travel Service BV. Zij adviseert u daarom ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig te lezen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Om kort te gaan: Friesland Holland Travel Service BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op haar website(s) of door onvolledigheid op welke manier dan ook.